บริษัท คราวน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Auto Sand Filter Tank
- Auto Sand Filter Tank System 150QPH
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ขอนแก่น (KSL)
Water treatment Plant
- Ultrafiltration System (UF) 80QPH
- Reverse Osmosis System (RO) 70QPH
- Mixed Bed Resin System (MB) 40QPH
บริษัท วิศวกรรมเคมี จํากัด
Auto Sand Filter Tank
- Auto Sand Filter Tank System 100QPH
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
Auto Sand Filter Tank
- Auto Sand Filter Tank System 150QPH
 
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด
Auto Sand Filter Tank
- Auto Sand Filter Tank System 150QPH
บริษัทน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด
Water treatment Plant
Reverse Osmosis System (RO) 3QPH
 
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ ลำตะคอง (EGAT)
Water treatment Plant
- Micro filtration System (MF) 6QPH
Reverse Osmosis System (RO) 5QPH
อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง ราชบุรี
Water Plant 100 QPH  (2011)
   1 2 3

Copyright by revol.co.th
Engine by MAKEWEBEASY